Aktionsmusik

Eingetragen bei: Werke | 0

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Titel


 

[columnhelper col-md-1]

opus


[columnhelper col-md-3]

Besetzung


 

[columnhelper col-md-1]

Dauer


[columnhelper col-md-1]

Jahr


[columnhelper col-md-3]

Verlag


 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Kanon

[columnhelper col-md-1]

19

[columnhelper col-md-3]

Tonbandmaschine

[columnhelper col-md-1]

[columnhelper col-md-1]

1983

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

dear Mr. J.

[columnhelper col-md-1]

25

[columnhelper col-md-3]

variable Besetzung + Dirigent

[columnhelper col-md-1]

37′

[columnhelper col-md-1]

1987

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Stiegenhausmusik

[columnhelper col-md-1]

27

[columnhelper col-md-3]

Fl, AltFl, BassFl, AltSax, Git, Git, Ve, Vc

[columnhelper col-md-1]

19′

[columnhelper col-md-1]

1988

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

… toucher …

[columnhelper col-md-1]

33

[columnhelper col-md-3]

Gitarre, Live-Elektronik

[columnhelper col-md-1]

11′

[columnhelper col-md-1]

1990

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

granite head

[columnhelper col-md-1]

60

[columnhelper col-md-3]

5 Instrumentengruppen in variabler Besetzung

[columnhelper col-md-1]

25′

[columnhelper col-md-1]

1996

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Schwermetall

[columnhelper col-md-1]

64

[columnhelper col-md-3]

Sopran, Alt, „Fl“, „Kl“, „Sax“, „Trn“, „Arpa“, „Arpa“, Perc, Perc, Schmied

[columnhelper col-md-1]

35′

[columnhelper col-md-1]

1997

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

suite fatal

[columnhelper col-md-1]

69

[columnhelper col-md-3]

Singstimme. BlFl, Fl, Sax, Trn, Tb, Perk, Perc

[columnhelper col-md-1]

90′

[columnhelper col-md-1]

1998

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

bordun or not

[columnhelper col-md-1]

71

[columnhelper col-md-3]

5 Instrumente in variabler Besetzung + „schwingendes“ Gebäude

[columnhelper col-md-1]

40′

[columnhelper col-md-1]

1999

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

fließen in sich II

[columnhelper col-md-1]

75

[columnhelper col-md-3]

BlFl, Fl, Bass Kl, Alt Sax, Cor (alt. Tb)

[columnhelper col-md-1]

27′

[columnhelper col-md-1]

2000

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

rondeau

[columnhelper col-md-1]

76

[columnhelper col-md-3]

4-Kanal Zuspielung, Klangschalen – 3 Musiker

[columnhelper col-md-1]

24′

[columnhelper col-md-1]

2000

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Reigen

[columnhelper col-md-1]

86

[columnhelper col-md-3]

7 Instrumente in variabler Besetzung

[columnhelper col-md-1]

40′

[columnhelper col-md-1]

2003

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

ein schwarzer Hund flog krächzend vorbei

[columnhelper col-md-1]

87

[columnhelper col-md-3]

1 Schauspieler, BlFl, Fl, AltFl, AltSax, BassKl, Cor, Trn, Tb, Tb, Irische Harfe, Perc

[columnhelper col-md-1]

45′

[columnhelper col-md-1]

2003

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Black Jack

[columnhelper col-md-1]

101

[columnhelper col-md-3]

Klavier solo

[columnhelper col-md-1]

10′-15′

[columnhelper col-md-1]

2009

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Cycling

[columnhelper col-md-1]

104

[columnhelper col-md-3]

Radfahrer mit präparierten Fahrrädern

[columnhelper col-md-1]

20′-50′

[columnhelper col-md-1]

2012

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]

[hcolumns]

[columnhelper col-md-3]

Interconnections

[columnhelper col-md-1]

107

[columnhelper col-md-3]

 

[columnhelper col-md-1]

 

[columnhelper col-md-1]

2014

[columnhelper col-md-3]

 

[/hcolumns]